Etik

1. UYGULAMA
Tüm Yiğit Akü Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanlarını kapsar.
2. AMAÇ
Yiğit Akü A.Ş. Etik Kuralları tüm Yiğit Şirketler Grubu çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini,
Hissedarlarını, Bayilerini ve Tedarikçilerini kapsar. Tüm Yiğit Şirketler Grubu çalışanları ve
paydaşlarının Yiğit Şirketler Grubu Etik Kurallarına uymaları beklenir.
3. SORUMLULUK
Yiğit Akü A.Ş. Etik Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi
vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi
Yiğit Şirketler Grubu’nda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları
arasındadır

Etik kurallarımızın tamamı için lütfen tıklayınız. DAVRANIŞ KURALLARI