Ar-Ge Politikası

Yiğit Akü uzun yıllardan beri özellikle Türkiye’de araç üreten ana sanayi ve yan sanayicilere konsept geliştirme dahil tasarım ve ürün geliştirme konularında Ar-Ge hizmet sunmaktadır. 2000 yılı başına kadar sadece Şirket içindeki dar imkanlarla devam ettirilen Ar-Ge çalışmaları; Yiğit Akü’nün Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Ar-Ge bölümüne kavuşmasıyla Ar-Ge Merkezi kavramına uygun tarzda yeniden organize edilmiş ve Ar-Ge çalışmaları ürün geliştirme kadrosunun büyütülmesiyle modern Ar-Ge anlayışındaki tasarım eşliğinde sunularak bu alanda önemli yatırımlar da gerçekleştirilmiştir. Özellikle son 5 yıl zarfında ve yeni Ar-Ge anlayışı çerçevesinde müşterilerine kavram geliştirme, tasarım, sürekli iyileştirme ve ürün geliştirme ile prototip imali konularında önemli hizmetler sunulmuştur. Ayrıca satış sonrası (after market) piyasalarından gelen talep ve piyasa araştırmaları sonucunda tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları daha geniş bir yelpaze içinde yürütülmeye başlanmıştır.

Devamlı olarak yürütülen tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, sektörde yeni ürünlerin seri üretime alınması sürecinin de yakından takip edilmesi ve piyasaya yeni çıkarılacak başta otomotiv ürünleri olmak üzere birçok iş kolunda kullanılan akü ve batarya tasarımı, kalite ve projenin endüstriyelleşme süreçleri de Şirket’in kendi bünyesinde oluşturduğu kadrolar ile yürüttüğü faaliyetlerdendir.

Şirket’in Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği konsept oluşturma, tasarım ve ürün geliştirme süreçlerine ilave olarak, satış sonrası (after market) piyasasından gelen geri bildirimler de yeniden organize edilen Ar-Ge Merkezi için önemli bir faaliyet alanı yaratmıştır.

Modern Ar-Ge anlayışı çerçevesinde Şirket’in stratejileri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Uluslararası destek fonları ile dış kaynaklı finansman desteğinin ve uluslararası iş birliklerinin artırılması

Tasarım partnerliği (co-design) çalışmalarının artırılarak sektörler ve disiplinler arası bilginin yayılımını artırmak ve çok paydaşlı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi

Ticarileşmeyi artırmak amacıyla üniversite, kamu ve sanayinin bir araya geldiği platformlarda enerji depolama sistemlerine yönelik projelerin hayata geçirilmesi

Mevcut fiziki araştırma altyapısı ve laboratuvarlar için ihtiyaç duyulabilecek altyapılar doğrultusunda geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi

Faaliyet alanlarında akademik yetkinliği artırmak üzere akademik eğitimlerin özendirilmesi ve akademik unvana sahip insan kaynağının artırılması

Sektörün Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik şirket içi eğitim programlarının oluşturulması

Şirket’in Ar-Ge personeli istihdam kapasitesinin artırılması

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sayısının ve niteliğinin artırılarak ticarileşme potansiyelinin yükseltilmesi

Ar-Ge ve iş birliği kültürünün firma içinde yükseltilmesi