Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle; çalışanlarına, tedarikçilerine, hissedarlarına ve müşterilerine değer katan; yenilikçiliği ve rekabet gücünü en üst seviyede tutan, sektöründe öncü, teknolojik şirketler arasında; Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, %100 yerli üretici olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Çok çalışmak.
• Ahlaklı olmak.
• Birbirimizi her zaman saymak ve sevmek.
• Güler yüzlü, güvenilir, kararlı ve katılımcı olmak.
• İşi gönülden sevmek.
• Müşteri ve sonuç odaklı çalışmak.
• Azimli olmak, azmimizi hiç kaybetmemek.
• Hedefler koymak ve bu hedeflere odaklanmak, hedeflerin neresinde olduğumuzu sürekli takip etmek.
• Sabırla hareket etmek.
• Hoşgörülü olmak.
• Sorumluluklarını bilmek.
• İyi bir ekip olmak, takım çalışmasından vazgeçmemek.
• Verimli olmak için sürekli alternatifleri zorlamak.
• İsraf sız, programlı ve yenilikçi olmak.
• Sistem kurup sistemli çalışmak.
• Bilgi ve tecrübeden faydalanmak.
• Gelişime ve değişime açık olmak.
• Doğal çevreye ve kültüre saygılı olmak.
• Huzurlu çalışma ortamı sağlamak.
• Ülke menfaatlerini düşünmek.
• Kendimize de zaman ayırmak.

MİSYONUMUZ

Değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermeden, ortak bir kazanç için tüm imkânlarımızı seferber ederek; sürekli gelişen, kâr eden, güven veren bir firma olarak yaygın bayi ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırarak, vizyonumuz doğrultusunda başarıyla ilerlemek.

 
ETİK DEĞERLERİMİZ

 1. Tedarikçilerden veya müşterilerden herhangi bir hediye talep etmemek (Çalışanın iradesi dışında olası gelebilecek değerli hediyeler [Bir firmadan bir yıl içinde (son 12 ay içinde), toplamda 200 dolar bedel üzeri] firmanın demirbaşına teslim edilmek üzere İnsan Kaynaklarına bildirilir.).
 2. Müşterilerden veya tedarikçilerden kişisel borç veya başka türlü menfaat oluşturabilecek veya yanlış anlamalara açık konularda taleplerde bulunmamak (Kişisel gıda, mal veya hizmet alımı dahil. Bu tür talepler “parasını ödeyeceğim” diye belirtilse bile istenmez.).
 3. Çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenlik koşullarını risk etmemek.
 4. Şirket bilgilerini dışarıya deşifre etmemek, görev ile ilgili konuları şirket dışında konuşmamak, tartışmamak ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermemek, her zaman her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmek.
 5. Şirket çıkarlarını korumak, şirket değerini artırmaya yönelik çalışmak.
 6. Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkan olmak.
 7. Şirket çıkarlarını ve birey çıkarlarını çatıştırmamak (YİĞİT AKÜ’de çalışan tüm beyaz yakalı personel kendine ait veya yakınlarına ait olup bizzat kendisinin ilgilendiği özel iş yapmaz.).
 8. Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati göstermek, gereksiz harcamalardan kaçınmak. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmayıp, kullanımını engellemek.
 9. Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranmak.
 10. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranmak, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba harcamak.
 11. Yasal gereklere ve mevzuatlara uymak.
 12. Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirmek.
 13. Çalışanlara iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun çalışma ortamı sağlamak
 14. Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranmak, eşit olanaklar sunmak.
 15. Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen göstermek, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat etmek.
 16. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 17. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirmek, şirket içerisinde benimsenmesini sağlamak ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetmek.
 18. Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlamak.
 19. Şirket etik kurallarına uyumunu gözetmek, uyulmadığının fark edilmesi halinde yetkili mercilere başvurmak.
 20. Hiçbir şekilde siyasi, dini, ırki vs. ayrım gözetmemek ve ayrımcılık yapmamak.

26.02.2016
Erinç Çetin MİSER
Genel Müdür

Full Screen