Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Ana politikamız; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

Bunu gerçekleştirmek için;

 • Her fırsatı, “sürekli iyileştirme” yaklaşımı doğrultusunda; tüm süreçlerimizdeki verimliliği de uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda; uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek “0” hataya ulaşmak,
 • İç ve dış iletişimi güçlendirerek, çalışanların istekli, yüksek motivasyonla çalıştığı; katılımcı, pozitif bir şirket kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını geniş bir aile ortamına dönüştürmek,
 • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak; yalın yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesini sağlayarak, teknik ve kişisel yetkinlikleri artıracak eğitimleri belirleyerek, gerçekleştirmek,
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek aksiyonları belirlenmek,
 • Çevreye, insana ve topluma saygılı çalışma şartlarını sağlamak ve sürdürmek,
 • Ürün veya hizmeti, müşterilerinin istediği kalite ve zamanda; rekabetçi fiyatta, şirketin oluşturduğu “Kalite Hedefleri” çerçevesinde sağlamak,
 • Şirket paydaşları bünyesinde yalın dönüşümü benimseyerek, müşteri için değer katmayan işlemleri mümkün olduğunca azaltacak uygulamaları devreye sokmak,
 • Enformasyon ve üretim teknolojilerini izleyerek, kendi yenilikçi teknolojimizi geliştirmek,
 • Tedarikçilerimizi, Kalite Güvence Sistemimizin bir parçası ve iş ortağımız olarak görmek ve geliştirmek,
 • Şirket değerlerini korumak ve kritik riskleri yönetmek.

26.02.2016
Erinç Çetin MİSER
Genel Müdür

Full Screen